top of page

Rozwód a rodzinne postępowanie informacyjne

Zaktualizowano: 13 lis 2022
Obecnie strony czekają na rozwód ok. 10 miesięcy. Czy wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego wpłynie na wydłużenie procedury rozwodowej? Czy zabezpieczy interes małoletnich dzieci?


Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks rodzinny oraz niektórych innych ustaw przewiduje szereg zmian, w tym dotyczących postępowań rozwodowych. Nie jest wiadomym od kiedy zmiany będą obowiązywać i czy wejdą w życie w proponowanej postaci. Aktualnie ustawa została skierowana do konsultacji.


Jakie zmiany?


Projekt ustawy zakłada wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego przed złożeniem pozwu o rozwód lub o separację w przypadku małżonków, którzy mają wspólne małoletnie dzieci.


Cel:

- pojednanie małżonków, osłabienie konfliktu między małżonkami, a w braku możliwości pojednania

- zawarcie ugody regulującej w szczególności sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, utrzymywanie kontaktów każdego z małżonków z dziećmi oraz alimenty.


Wszczęcie postępowania:

- na wniosek jednego lub obojga rodziców.

Od wniosku nie będzie pobierana opłata


Podczas spotkania informacyjnego sąd będzie informował o możliwości mediacji, wskaże społeczne i indywidualne skutki rozpadu małżeństwa, w szczególności dla nich i ich wspólnych małoletnich dzieci, zalety mediacji oraz ugody, a następnie skieruje sprawę do mediacji na 1 miesiąc, z możliwością jej przedłużenia tylko na zgodny wniosek stron na czas nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy. Mediacja nie będzie przymusowa tzn. nie będzie obowiązku w niej udziału. Po upływie miesiąca sąd wyznaczy termin na przeprowadzenie rozprawy rozwodowej.

Taka typowa mediacja to 4-5 spotkań mediacyjnych. Jeśli strony wypracują ugodę to postępowanie rozwodowe będzie szybsze i przy mniejszym poziomie konfliktu.


Projekt wpisuje się w tendencję pogłębiania ochrony małżeństwa i rodziny przed rozpadem. Zmiany znajdują się wciąż w ogniu krytyki. Przeciwnicy wskazują, iż przyczynią się one do wydłużenia postępowań rozwodowych i nie będą służyły dobru wspólnych małoletnich dzieci.


52 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page