top of page

Alimenty natychmiastowe

Zaktualizowano: 13 lis 2022

Alimenty natychmiastowe – projekt zmian. Dla kogo? Jaka wysokość? Jak złożyć pozew?


Wprowadzenie alimentów natychmiastowych wydaje się dobrym kierunkiem zmian, zwłaszcza że procedura ich przyznawania będzie maksymalnie uproszczona. Wniosek o alimenty natychmiastowe ma być składany za pomocą przystępnego formularza. Rozpatrzenie sprawy przez sąd ma trwać nie dłużej niż 14 dni.


Dla kogo?


Alimenty natychmiastowe mają dotyczyć dzieci, uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych, które przed wejściem w życie ustawy, nie występowały o zasądzenie alimentów.


Wysokość alimentów:


Ma być uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego na następny rok (od stycznia 2022r. będzie to 3000 zł brutto) oraz liczby dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

Powyższe powoduje, iż będzie to kwota zawsze przewidywalna. I tak:

1/ w przypadku jednego dziecka alimenty natychmiastowe będą wynosić 21% minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 630zł),

2/ na każde z dwojga dzieci alimenty natychmiastowe będą wynosić 19% minimalnego wynagrodzenia (aktualnie razem 1140zł),

3/ w przypadku trójki dzieci alimenty natychmiastowe będą wynosić 17% minimalnego wynagrodzenia (aktualnie razem 1530zł),

4/ w przypadku czwórki dzieci alimenty natychmiastowe będą wynosić 15% minimalnego wynagrodzenia (aktualnie razem 1800zł),

5/ w przypadku piątki dzieci i więcej dzieci alimenty natychmiastowe będą wynosić 13% minimalnego wynagrodzenia (aktualnie razem na piątkę dzieci 1950zł, na każde kolejne dziecko po 390zł).


Wysokość alimentów natychmiastowych będzie aktualizowana w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Jeżeli wysokość alimentów będzie niewystarczająca, rodzic w imieniu dziecka będzie mógł się ubiegać o wyższą kwotę na drodze sądowej, niezależnie od przyznanych wcześniej alimentów natychmiastowych.


Jak złożyć pozew?


Rodzic, działający w imieniu małoletniego dziecka, wniesie do sądu pozew na urzędowym formularzu. Świadczenia mają być orzekane za okres od wniesienia pozwu. Dowodem dołączanym do pozwu będzie jedynie akt urodzenia dziecka. Pozew będzie rozpoznawany najpóźniej w terminie 14 dni od jego wniesienia, a w przypadku konieczności uzupełnienia braków – od dnia ich usunięcia. Sąd wyda alimentacyjny nakaz zapłaty, który będzie podlegał natychmiastowemu wykonaniu.


71 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page